Problemhundsträning

Svenskhundsport arbetar med alla raser och med alla typer av problem. Orsaken till att hunden inte fungerar i vårt samhälle kan vara många och det är där vi börjar med att hitta svaren.
Vi arbetar med individanpassad utbildning av både hund och hundförare. Vilket innebär att vi ex. kan utbildar hunden till en högre nivå och sedan ”lär” hundföraren hur han/hon skall agera med hunden för att få en långsiktigt hållbar lösning på exempelvis ett problem etc.
 
 Generell är hundarna mycket anpassningsbara och lär sig snabbt ett nytt, och förhoppningsvis, bättre beteende medan det kan ta lite längre tid för oss som hundägare.
Om hunden är frisk och inte varit med om extremt traumatiska upplevelser går det nästan alltid att få hunden att fungera som en ”bra” hund igen.
 
Vi skall inte glömma att hunden har en ryggsäck med sig i form av gamla minnen ett genetiskt arv som påverkar utgången av träningen.
 
Kom till oss minst 15 minuter före lektionen börjar så att du hinner rasta av hunden före träningen.
Skaderisken minskar mycket om hunden är uppvärmd före träning.
Gå in på träningsplanen utan hund så att vi tillsammans kan gå igenom hur vi skall göra dagens upplägg.
Ge din hund en chans hos oss, det är den värd!
Välkommen!

Samarbetspartners: