Prislista

Lektion: Grundpriset för 1 (en) lektion är 500 kr inklusive moms. En lektion varar i ca femtio minuter plus vår egna tid för dokumentation och planering.


Avbokning:
Avbokning skall ske minst 24 timmar före lektionens start i annat fall tas full kostnadsersättning ut.

Fakturering:
Vill du betala via faktura, kontakta oss minst 5 arbets dagar före din planerade lektion i annat fall betalar du på plats i samband med lektionen. Vid fakturering tas en administrationsavgift på 25 kr tas ut vid köp av varor/tjänster understigande 1500 kr inkl. moms. Vi ger godkänd faktura kund 10 dagars betalningstid.


Kortbetalning:
Obs! Du kan för närvarande INTE betala med kort.


Skyddsärm:
Lån av skyddsärm kostar 50 kr/lektion.

buy cytotec online over the counter

Träningsläger:
Pris för träningsläger framgår alltid vid utannonsering.


Föreläsning/Event:
Pris enligt överenskommelse. Kontakta oss för mer info.


Milersättning:
Till dig som vill att vi tränar på annan ort tar vi en milersättningen på 6 kr/km räknat från närmaste utbildningsställe, (Hestra alt. Väröbacka).


Presentkort:
Önskar du ge bort ett presentkort hjälper vi dig naturligtvis med det! Varmt välkommen!

Samarbetspartners: